topmenu

zaterdag 16 maart 2013

Google reader out of the air

I got a message that google reader will end at 1-07-2013, I don't like that at all, because thats the way I can keep up with the updates on all your blogs.

I just signed the petition "Google: Keep Google Reader Running" on Change.org.

It's important. Will you sign it too? Here's the link:

http://www.change.org/petitions/google-keep-google-reader-running

Thanks!

zondag 3 maart 2013

Farmerswife and WOC

Wat betreft de BOM Woman of Courage, ik ben helemaal bij met de blokken, afgelopen maand kregen we maand 7 in plaats van 5, omdat de stof er nog niet was. Maand 7 betrof maar liefst 16 blokken en ik heb ze allemaal af. Als je naar het plaatje van de quilt kijkt zijn er 4 vlakken de gescheiden worden door een rij blokken deze blokken zijn allemaal klaar.
Verder ben ik dus begonnen met de Farmerswife quilt, ik heb het boek op de beurs in Zwolle gekocht en heb nu 9 blokken klaar. Alleen met blok 2 heb ik een foutje gemaakt dat blok heet batwings, maar bij mij is hij getransformeerd tot vlinder. ik heb de kleurstelling van de middenbaan omgedraaid. Misschien dat ik hem nog overdoe, maar voorlopig laat ik het zo. Op de foto is het het blok links onder het mandje
Regarding the BOM Woman of Courage, I'm all up to date. Last month we got month 7 instead of 5 because the fabric was not there. Month 7 has16 blocks  to make and I have them all finished. If you look at the picture of the quilt lis devided in 4 squares separated by a row of blocks these blocks are all done.

Furthermore, I've started the Farmers Wife quilt, I bought the book at the fair in Zwolle  and now have 9 blocks finished. Only at block 2, I made ​​a mistake that block is called batwings, but mine is transformed into a butterfly. I have the color of the middle row reversed. Maybe I'll redo it, but for now it is okay for me. In the picture is the block left the basket